EIKEN INDUSTRIES CO., LTD

Thương hiệu lọc VIC thuộc sở hữu của Công ty EIKEN INDUSTRIES CO., LTD đặt trụ sở chính tại tỉnh Shizuoka, Nhật Bản.

Công ty EIKEN INDUSTRIES được thành lập từ năm 1967 là nhà sản xuất lọc chuyên dụng cho Oto chất lượng cao và chiếm thị phần lớn nhất tại Nhật Bản và xuất khẩu đi toàn thế giới

Tên Công Ty : EIKEN INDUSTRIES CO., LTD
Địa chỉ trụ sở chính : 1370 Kadoya, Omaezaki-shi, Shizuoka-ken, (437-1698) Japan
Năm thành lập : Aug. 1, 1967
Vốn : 601,800,000 Yen
Số lượng nhân viên: 180
Website: https://www.eiken-kk.co.jp/

NHÀ MÁY EIKEN INDUSTRIES CO., LTD NƠI SẢN XUẤT LỌC VIC TẠI NHẬT BẢN

Video Giới Thiệu Thương Hiệu Lọc VIC Nhật Bản

Thị Phần Lọc VIC Tại Nhật Bản